przeglądasz tematykę

jaki to bank

Jakie dokumenty potrzebne są do kredytu gotówkowego?

Na podstawie różnicy w dochodzie i wydatkach wyliczana jest kwota kredytu, jaką bank jest w stanie pożyczyć i przeliczana na raty….Za pomocą numeru PESEL banki bardzo często sprawdzają również, jaką kredytobiorca ma historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Jeżeli w przeszłości miał problemy ze spłatą zobowiązań, to może okazać się, że bank odmówi udzielenia pożyczki.