przeglądasz tematykę

wibor

Pozaodsetkowe koszty kredytu gotówkowego – czym są?

WIBOR jest bazową stawką oprocentowania kredytów udzielanych na rynku. Sama natomiast stawka WIBOR uzależniona jest od stopy procentowej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej….Najczęściej do ustalania oprocentowania kredytu bierze się pod uwagę stawkę WIBOR ustalaną na 3-miesięczny okres czasu. Poza nią istnieją jeszcze stawki półroczne oraz roczne. Do kosztów pozaodsetkowych zalicza się także marża ustalana przez bank.