przeglądasz tematykę

marża

Pozaodsetkowe koszty kredytu gotówkowego – czym są?

Do kosztów pozaodsetkowych zalicza się także marża ustalana przez bank. Marża jest czystym zyskiem instytucji, która udziela kredytu. Im lepsza zdolność kredytowa klienta, tym niższą marżę może on zapłacić…. Znajdują się tu opłaty administracyjne, prowizje, marże, opłaty związane z ubezpieczeniem pożyczki. Na korzyść klienta działa jednak fakt, że pozaodsetkowe koszty kredytu są regulowane prawem….